Kost och den psykologiska hälsan

Kost och psykisk hälsa

En sund själ i en sund kropp är ett gammalt motto som sträcker sig ända bak till antikens dagar, och det är lika aktuellt idag som det var då. Att fysisk och mental hälsa hör ihop är alla läkare överens om och det kommer hela tiden nya rön från forskare där den ena efter den […]